You are here

Dự án khu nông nghiệp và du lịch sinh thái

Tên dự án: “Khu nông nghiệp và du lịch sinh thái” Địa điểm thực hiện dự án:., tỉnh Khánh Hòa. Diện tích đất, mặt ...

Tên dự án: “Khu nông nghiệp và du lịch sinh thái”

Địa điểm thực hiện dự án:., tỉnh Khánh Hòa.

Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: ha).

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác.

Tổng mức đầu tư của dự án:              đồng.

Trong đó:

  • Vốn tự có (15%)                       : đồng.
  • Vốn vay - huy động (85%)        : 181.045.604.000 đồng.

Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp:

Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng

39.750,0

Khách/năm

Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ

33.787,5

Khách/năm

Dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe

11.925,0

lượt/năm

Sản lượng trồng trọt

108,3

tấn/năm

San lấp, tận thu bề mặt

6.000,0

m3/năm

 

 

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356