You are here

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông

du_an_trang_trai_bo_suaDỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA ĐĂK NÔNG 

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

Tên dự án: Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa Đắk Nông

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 

 • Chủ đầu tư                             :
  • Giấy phép kinh doanh         : 
  • Đăng ký lần đầu                   : 
  • Đăng ký thay đổi lần 4        : 
  • Đại diện pháp luật                : 
  • Chức vụ                                 : 
  • Địa chỉ trụ sở                                    : 

I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

 • Tên dự án                               : Trang trại chăn nuôi bò sữa Đăk Nông
 • Địa điểm xây dựng               :   Tỉnh Đăk Nông
 • Hình thức đầu tư                   : Đầu tư xây dựng mới
 •  
 •  

CHƯƠNG V: QUY MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 

 

V.1. Phạm vi dự án 

Đầu tư xây dựng Trang trại nuôi bò sữa Đăk Nông nằm tại xã Trường Xuân, huyện Đăk Sông, tỉnh Đăk Nông với diện tích 200 ha.

V.2. Các hạng mục trong trang trại

 

Phần xây dựng, lắp đặt

     

STT

Hạng mục

Số lượng

Đơn vị tính

1

Xây chuồng bò + khu vắt sữa

5,000

2

Văn phòng

800

3

Nhà máy hữu cơ vi sinh, biogas

3,000

4

Cảnh quan, khu phục vụ chung

1,000

5

Hàng rào, cổng

6,000

m

6

Cải tạo khu vực trồng cỏ cao sản

150

ha

7

Hệ thống xử lý phân

 

   

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường 

VIII.1.1. Giới thiệu chung 

Xây dựng Trang trại chăn nuôi bò sữa được xây dựng tại xã Trường Xuân, huyện Đăk Sông, tỉnh  Đăk Nông với diện tích xây dựng: 200ha.

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng trang trại và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng trang trại khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.

VIII.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi

Thường xuyên vệ sinh chuồng trại để giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Khí thải trong quá trình nuôi nhốt, tồn trữ chất thải phải được xử lý bằng các biện pháp thích hợp để không phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 

VIII.3.4. Giảm thiểu các tác động khác

Xử lý tiếng ồn: Các khu vực tập trung đông dân cư, chuồng trại phải có tường bao quanh, xây dựng cao tối thiểu là 2m. Tiếng ồn phải xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định TCVN 5949-1998.

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY
 

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356