You are here

Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Bù Đốp

du an chan nuoi gaDỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÙ ĐỐP

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Bù Đốp

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

I.1. Giới thiệu chung về dự án 

Trong những năm qua, nhờ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sở hữu.

Chính nhờ chủ trương đúng đắn đó, nền kinh tế của đất nước đã phát triển, đời sống của đại đa số nhân dân đã được cải thiện lên một bước.

Tên Dự án đầu tư                  : Trang trại chăn nuôi  Bù Đốp

Tổng vốn đầu tư                   : 

Địa điểm đầu tư                    :   huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

Diện tích khu đất                  : 70 ha.

Số lượng lao động                : 100 người

    •  
     

- Đầu tư phát triển giống heo và gà nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

- Phát triển chăn nuôi gà heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp của tỉnh Bình Phước.

 IV.1.1. Vị trí xây dựng 

IV.2.2. Công suất chuồng trại 

Heo: 12,000 con/lứa

IV.3. Quy hoạch xây dựng 

Toàn bộ khu vực xây dựng Dự án có diện tích 70ha. Mặt bằng tổng thể của Dự án được chia thành các khu như sau:

+       Xây dựng hệ thống công trình chuồng trại, nhà điều hành, khu bảo vệ, trạm điện, trạm xử lý nước thải phục vụ chăn nuôi.

+       Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực và vùng phụ cận.

+       Lập ranh giới bằng rào chắn phân định khu vực Dự án.

 V.1.1. Giới thiệu chung 

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng trang trại và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng trang trại khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.

 VIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 

Thời gian hoạt động kinh doanh của dự án trong giai đoạn đầu là 25 năm bắt đầu từ quý III/2013.

Doanh thu của dự án được từ chăn nuôi gà, lợn và trồng cao su...

Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 19%/năm ;

Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356