You are here

Dự án đầu tư trồng cao su tại Bình Thuận

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

Tên dự án: Dự án cải tạo đất nông nghiệp để trồng cao su

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

DỰ ÁN CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ TRỒNG CAO SU

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

 

I.1. Giới Thiệu Tổng Quát Về Dự Án 

   I.1.1. Tên Dự Án

 

 • Tên dự án: Dự án cải tạo đất nông nghiệp để trồng Cao Su.
 • Vị trí:  Khu đất dự án thuộc địa phận quản lý hành chính tỉnh Bình Thuận.
 •  
 • Chủ Đầu tư:
 • Quy mô diện tích của dự án: 95,78ha, trong đó:
 1. Diện tích đất nông nghiệp xin cải tạo để trồng cao su là 95,78ha.
 • Mục đích cải tạo: Cải tạo đất nông nghiệp hiện trồng các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tê thấp để trồng lại cao su có giá trị kinh tế cao hơn.
 • Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.
 •  
 • Tên chủ đầu tư: 
 • Địa chỉ: quận Tân Bình, TPHCM.

Kế hoạch thực hiện: năm 2011

 

I.1.3. Hình thức đầu tư: Cải tạo và trồng mới 100%        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 
Chuyên mục: 
9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356