You are here

Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi gia súc

du-an-trong-cay-duoc-lieu-ket-hop-chan-nuoi-gia-sucDỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI GIA SÚC

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

Tên dự án: Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 

   

  I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư 

  - Chủ đầu tư                    :

  - Giấy phép ĐKKD  :  

  - Ngày đăng ký   :  

  - Đại diện pháp luật       :           Chức vụ         :

  - Địa chỉ trụ sở               :

  - Ngành nghề chính       : Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, trồng cây gia vị, cây dược liệu

   

  I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

  - Tên dự án : Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc

  - Địa điểm xây dựng      : tỉnh Hòa Bình

  - Diện tích đất                :

  - Thành phần dự án       : Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc bao gồm 2 thành phần sau:

  + Thành phần chính    : Trồng các loại cây dược liệu như: cây xạ đen, cỏ ngọt, ba kích, đinh lăng, hoài sơn, ngưu tất, bạch truật, bạch chỉ, đương quy, thục địa, kim ngân, thất diệp nhất chi hoa, kim tiền thảo, đỗ trọng, trinh nữ hoàng cung, hà thủ ô đỏ, hạ khô thảo, cây độc hoạt, cây xuyên khung, diệp hạ châu.

  + Thành phần phụ       : Chăn nuôi, thả các loại gia súc như: bò, dê, lợn.

  - Quy mô đầu tư             :

  + Cây dược liệu        : 20 loại cây trồng trên 88,010 m2

  + Chăn nuôi              : 100 dê giống cái, 6 dê giống đực, 30 heo giống, 50 bò giống

   du-an-trong-cay-duoc-lieu-ket-hop-chan-nuoi-gia-suc

   CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

   II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án 

   II.1.1. Môi trường vĩ mô và chính sách phát triển của đất nước 

   Năm 2012, bức tranh kinh tế sau 10 tháng đã lộ dần những điểm sáng mang dấu ấn của điều hành vĩ mô, như kiểm soát được lạm phát, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, tỷ giá ổn định, hàng tồn kho đang có xu hướng giảm. Thế nhưng, rõ ràng xét trên bình diện tổng thể, vẫn còn đó nhiều nút thắt của nền kinh tế không chỉ của 2 tháng còn lại của năm nay, mà còn là thách thức với cả các chi tiêu vĩ mô 2013.

   CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

   VII.1. Đánh giá tác động môi trường 

   VII.1.1. Giới thiệu chung 

   Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.

   Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.

   VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 

   Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo

   -      Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;

   -     Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

   -      Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

   -      Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

   CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

   XI.1. Kết luận 

   Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc không những mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty … mà đây còn là dự án nằm trong chiến lược chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội như vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, hạn chế tối đa tình trạng khai thác dược liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ môi trường với các mô hình trồng dược liệu sạch.

   Riêng về mặt tài chính được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường trong nước.

   CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

   Chuyên mục: 
   9 star 35 đánh giá

   Bài viết liên quan

   Tư Vấn Khách Hàng

   0903034381

   0918755356